2012-03-08 17:35 #0 av: Cindy

Idag är det den 8 mars, vilket är den Internationella Kvinnodagen, då jämnställdhet och kvinnors situation uppmärksammas över hela världen. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

Historia
I början av 1900-talet började kvinnorörelser i olika delar av världen att forma tanken om en internationell kvinnodag, eftersom kvinnans ställning världen över var som en andra klassens medborgare. Man ansåg att en dag behövdes för att hedra kvinnorörelsen och främja kampen för kvinnlig rösträtt.

 

 

Kvinnorörelsen var tätt sammanlänkad med arbetarrörelsen, ett resultat av att industrialismen ändrat samhället genom att skapa stora städer och fabriker som behövde även kvinnors arbetskraft. Kvinnor inom arbetarrörelsen riktade in sin kamp på den ojämnställdhet som rådde mellan kvinnor och män i arbetslivet, och med tiden utvidgades kampen till kvinnans rätt att rösta, och i många länder även som en protest mot vad som skulle komma att bli första världskriget.

I USA firade man i början av 1910-talet först en nationell kvinnodag. 1911 firades kvinnodagen för första gången på samma dag i flera olika länder (Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz) och över en miljon människor ska ha deltagit. Parollerna var kvinnors rätt att rösta, bättre arbetsrättigheter och kvinnors rätt att ha offentliga ämbeten.

 

 

I Ryssland firades den första kvinnodagen 1913, som en del av den fredsrörelse mot det stundande första världskriget. Mot slutet av kriget svalt det ryska folket, och kvinnor strejkade "för bröd och fred". Detta blev starten till februarirevolutionen som ledde till att tsaren avsattes och den provisoriska regeringen som tillsattes kom att ge kvinnor rösträtt.

Först i världen att ge kvinnor rösträtt var den brittiska kolonin Pitcaim 1838. Det dröjde dock fram till 1893 innan ett land för första gången införde kvinnlig rösträtt, och det var i Nya Zeeland. I Sverige fick kvinnor rösta för första gången 1921. Sista landet i Europa att införa kvinnlig rösträtt var Liechtenstein år 1984!

 


I San Francisco genomdrevs 1945 ett internationellt avtal som fastslog jämställdhet mellan män och kvinnor som en grundläggande mänsklig rättighet. Vid FN:s första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. 1977 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

 

I dagsläget
Den 8 mars är idag en nationell helgdag i Angola, Armenien, Azerbajdjan, Burkina Faso, Cypern, Eritrea,Georgien, Guinea-Bissau, Kazakstan, Kambodja, Kirgizistan, Laos, Madagaskar, Moldavien, Mongoliet, Nepal, Ryssland, Serbien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Vitryssland och Zambia. I Kina får alla kvinnor en ledig eftermiddag från arbetet.

Idag demonsterar västvärldens kvinnor för att fira de vunna segrarna, men också för att protestera mot att det fortfarande finns stora problem kvar att lösa. Våld mot kvinnor, olika lön för samma arbete, kvinnors extremt utsatta situation i stora delar av världen... Listan kan göras lång.

Samtidigt finns det en diskussion inom feministiska kretsar om huruvida man ska avskaffa kvinnodagen, då motståndare till den menar att man genom att ha en kvinnodag samtidigt har 364 mansdagar.


Källa: Wikipedia