2012-02-16 01:35 #0 av: Cindy

Pressmeddelande från Endometriosföreningen som vill belysa de problem och risker som idag finns i vården av endometriosdrabbade kvinnor i Sverige.

Emilia dog vid 27 års ålder efter att ha bollats runt inom vårdsystemet. Hon hade endometrios, en relativt okänd men väldigt utbredd kvinnosjukdom. Nu kräver andra som lever med endometrios krafttag från både vården och forskningen så att den utbredda okunskapen inte leder till fler dödsfall bland unga kvinnor.

Det är inte normalt att ligga och kvida i ”menssmärtor”. Det är heller inte normalt att svimma på grund av smärtor i samband med mens, lika lite som det är normalt att ha ymniga och enormt rikliga blödningar tio dagar i sträck. Endometrios är inte stress. Det är en sjukdom som 180 miljoner kvinnor runt om i världen lider av.

Nina Green, ordförande, och Ulrika Clementz, medlem, i Endometriosföreningen i Västra Götaland vill bryta tystnaden och okunskapen som omger sjukdomen. De berättar i sin debattartikel om mejlen som strömmat in från hela landet sedan kopplingen mellan endometrios och en ung kvinnas död, Emilias, för första gången bevisats.

 

"Vi vill inte vara osynliga längre. Nu vill vi att ni ser oss." skriver de.

 

Nina Green

På fotot: Nina Green från Endometriosföreningen

 

Endometriosföreningens krav:

  • Att Försäkringskassan och Socialstyrelsen godkänner endometrios som sjukdom
  • Att endometrioscenter upprättas i varje stor stad, där patienter ges tillgång till smärtläkare, gynekolog, sjukgymnast och psykolog med flera.
  • Att våra mediciner subventioneras.
  • Att vår sjukdom uppmärksammas redan under utbildningstiden för alla yrkesgrupper inom vården.
  • Att alla skolsköterskor har kunskap om endometrios och informerar om Endometriosföreningen.
  • Att vårdpersonalen lyssnar på patienterna för att ta lärdom av deras erfarenheter, vilket kommer att bidra till ökad kunskap och bättre vård.

 

Läs hela debattartikeln i Feministiskt Perspektiv.

Feministiskt Perspektiv
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se
red@feministisktperspektiv.se

 

Länk till pressmeddelandet på My News Desk.